Súkromný areál voľného času II etapa

V tomto prípade sme nadviazali na úspešný projekt z roku 2013. Majitelia dostavali nové objekty a keďže boli spokojní s našou doterajšou spoluprácou a systémom Vantage Controls a integrovaným riešením Legrand Integrated Solutions, oslovili nás. Požiadavkou bolo integrovať do riadiaceho systému Vantage všetky technológie. Vrátane riadenia teploty bazéna, ovládanie jeho prekrytia, riadenia teploty v zimnej záhrade elektrickým otváraním okien a zatieňovaním roletami, inštalovaním multiroom audio systému NuVo s High-endovými reproduktormi Artcoustic. Zaujímavosťou je napríklad regulovanie spotreby energie vybraných technológií v objekte. Aby nedošlo ku prekročeniu maximálneho odberu, sú niektoré technologické zariadenia v momente keď sa spotreba blíži ku maximám prepnuté do úspornejšieho režimu. Naopak: ak inštalované fotovoltaické panely vyrábajú dostatočné množstvo energie, je táto automaticky využívaná na ohrev vody v bazéne.

Rozsah: projekt, autorský dozor pri realizácii, konfigurácia systému

Použitý riadiaci systém Vantage controls. Súčasťou našej realizácie je:

  • Integrácia podlahového kúrenia, zdroj tepla hybridný kotol (plyn + tepelné čerpadlo)
  • Chladenie a vetranie: integrácia systému DAIKIN prostredníctvom HVAC interface Vantage. Riadenie vnútorných nástenných a kanálových jednotiek, riadenie otáčok, zmena prevádzkových režimov, ovládanie zmiešavacích klapiek a klapiek prívodu čerstvého vzduchu, možnosť využiť aj na dokurovanie
  • Monitoring a riadenie vlhkosti vo vybraných priestoroch
  • Riadenie rekuperačnej jednotky Systemair Topvex prostredníctvom protokolu MODBUS
  • Integrácia do aplikácie Vantage: elektrické ovládanie okien, dverí, závesov, záclon, prekrytia bazéna, …
  • Riadenie teploty v skleníku pomocou elektricky ovládaných okien a roliet
  • Protidažďové a protiveterné ochrany objektu Vantage
  • Riadenie vyhrievania bazéna prostredníctvom MODBUS protokolu
  • Monitoring a riadenie spotreby energie, monitoring výroby fotovoltaickej energie (systémom Reliance)
  • Obmedzovanie výkonových špičiek odberu energie