Eurovea administratívne priestory

Práve z dôvodu flexibility sú systémy inteligentnej inštalácie ako napríklad My Home vhodným riešením aj pre administratívne priestory. V objekte je okrem ovládania svetla a zvuku zaujímavo riešené automatické zatemňovanie vnútorných priestorov na základe nameranej intenzity slnečného žiarenia. Technológia merania: Somfy. Konfigurácia následného ovládania: Legrand My Home. Týmto spôsobom dokážeme v letných mesiacoch obmedziť prehrievanie budovy a znižujeme tým spotrebu energie minutú na klimatizovanie.

Rozsah: realizácia, konfigurácia