Byt Galvániho, Bratislava

Rozsah: inteligentný riadiaci systém – realizácia elektroinštalácie + konfigurácia systému